Liefdadigheid

“Do good, have fun and the money will come” – Richard Branson

Stichting Vrindavan
Deze stichting (erkend als ANBI) is 7 april 2004 opgericht door de Surinaams-Hindostaanse Marijke Gajadharsing. De reden? Op het platteland in India wordt het krijgen van dochters bepaald niet als een zegen gezien- mede doordat ouders uit de lagere kaste geen bruidsschat kunnen betalen. Men is daarom in staat om deze meisjes van alles aan te doen. Jaarlijks worden dan ook baby’s letterlijk, op de meest afschuwelijke en gewelddadige manieren, aan de kant gezet.

In het opvangtehuis (Mahila Ashram) in Vrindavan worden jonge meisjes opgevangen die ongeacht hun religie o.a opvoeding, scholing en (medische) begeleiding krijgen aangeboden. Na enkele jaren wordt er geprobeerd geschikte adoptieouders te zoeken. De bouw is onlangs afgerond. De inrichting moet nog gerealiseerd worden.

 Meer informatie

Bijdrage van yQ
Namens onze klanten doneren bij elke order standaard € 1,00 aan stichting Vrindavan. Via onze nieuwsbrief houden we je op hoogte van ons doen en laten omtrent onze samenwerkingen met goede doelen.